/ / / / The Elders at the Door (isiZulu)

The Elders at the Door (isiZulu)

R100

Ngolunye usuku ekuseni, aBadala abathathu, abakhathele nabalambile-uSibusiso, uNhlakanipho noThando-bangqongqotha emnyango ekhaya lomndeni. Umndeni ufisa ukubammema bangene kodwa kufanele uqoke oyedwa wabo ukuba angene ekhaya lawo. Yimuphi kulaba abathathu okufanele bamqoke? Lenganekwane ixoxwa kuyo yonke iAfrika futhi ingeyabantu bakhona. Nakuba indawo lapho yenzeka khona nabalingiswa ngokukhethekile bengabase-Afrika –ngokwesigqi senkulumo yabo nangemihlobiso yezimpahla zabo-umlayezo wabo ungowomhlaba wonke. Lena yincwadi yezingane nomndeni wonke. Ibhalwe kahle futhi inemifanekiso emihle, izokwenza izingane zifise ukuyifunda njalo njalo

In stock

Description

Ngolunye usuku ekuseni, aBadala abathathu, abakhathele nabalambile-uSibusiso, uNhlakanipho noThando-bangqongqotha emnyango ekhaya lomndeni. Umndeni ufisa ukubammema bangene kodwa kufanele uqoke oyedwa wabo ukuba angene ekhaya lawo. Yimuphi kulaba abathathu okufanele bamqoke? Lenganekwane ixoxwa kuyo yonke iAfrika futhi ingeyabantu bakhona. Nakuba indawo lapho yenzeka khona nabalingiswa ngokukhethekile bengabase-Afrika –ngokwesigqi senkulumo yabo nangemihlobiso yezimpahla zabo-umlayezo wabo ungowomhlaba wonke. Lena yincwadi yezingane nomndeni wonke. Ibhalwe kahle futhi inemifanekiso emihle, izokwenza izingane zifise ukuyifunda njalo njalo

 

Additional information

Date Published

2017

ISBN

9781431422739

Language

IsiZulu

Publisher

Specifications

Softcover, 29x21cm, 32pp